לדבר ולשפוט מחול ביחד

הכוריאוגרפיוֹת החברתיוֹת של שיתוף הפעולה 423 דרך קבע יצירה של משאבים משותפים ( commoning ) , או של קווים משותפים ( commonalities ) , היוצרים בו – זמנית גם טובין קולקטיביים משותפים מוחשיים ו / או קווים משותפים חברתיים . פרט לחריג החשוב של שיתופי פעולה דמוקרטיים או שטוחים באמת, שייבחנו בהמשך, הפעולה המשותפת הזאת מתאפיינת בהבדל כוחות מבני : בקו אחד עם משטר ההנחיה – למחצה, המילה של הכוריאוגרפים נחשבת לעתים ( הרבה ) יותר מזו של הרקדנים . בדרך כלל, הכוריאוגרפים גם טוענים בהצלחה למחברוּת המוחלטת של המוצר הנוצר קולקטיבית, עם או ללא הכרה פומבית בתרומות המכוננות של המבצעים, באמצעות הנוסחה הטקסית “נוצר בשיתוף עם הרקדנים“ המודפסת בתכנייה של המופע . במבט ראשון, המשטר המונחה – למחצה של שיתוף הפעולה ההשתפותי משעתק תכונה מכרעת של ה“קפיטליזם היצירתי“ העכשווי . בימינו, ה“הון מפקיע [ expropriates ] שיתוף פעולה ,“ מציינים מייקל הרדט ואנטוניו נגרי, ומוסיפים : “ניצול ביופוליטי כרוך בהפקעה כזאת של המשותף, ברמה של ההפקה החברתית ושל הפרקטיקה החברתית . “ כוריאוגרפים עשויים אולי להתנגד לטיעון הזה, בטענה שהם למעש...  אל הספר
הוצאת אסיה