הכוריאוגרפיוֹת החברתיוֹת של שיתוף הפעולה: התוויית התנאים לשיתוף פעולה ול“יצירת משאבים משותפים“ אמנותיים