מקורות

יצירה משותפת של מחול עכשווי 379 124 ) ( ההדגשות במקור ) . אף על פי שמרבים לצטטה, ברור שההבדלה של מקס ובר בין “חיים למען“ ל“חיים מן“ פוליטיקה אינה הרעיון המשמעותי ביותר בהרצאתו המפורסמת The Profession and‘“ ,“Vocation of Politics המודפסת מחדש בתוך Cambridge : ( Political Writings Cambridge University Press, 2010, pp . p . 318 [ ] 369 - 309 ) . הרעיון שהקרבת קורבנות שייכת ל“הון המוגדר“ שאמנים יכולים לטעון לו, מנוסח על ידי ז׳ראר מוג׳ה ( Mauger ) ב – “ Le capital spécifique “, באסופה בעריכתו : . L‘accès à la vie d‘artiste Sélection et consecration artistiques Broisseux : Editions du Croquant, ( Hans Abbing . ) 2006, pp . 237 - 253 ] p . 242 [ מבהיר בפרוטרוט כיצד עמדת השליחות ( vocation ) מסייעת להסביר את השכר הנמוך של מרבית האמנים במחקרו Why Are Artists Poor ? The Exceptional Amsterdam : ( Economy of the Arts Amsterdam University Press, 2002 ) . חזרה ל - Rosas בשנת 1995 מקס ובר עוסק בתפיסה של הטיפוס האידיאלי בפרק ההקדמה Basic Sociological“ Terms “ של יצירת המופת שלו שפורסמה לאחר מותו, : Ec...  אל הספר
הוצאת אסיה