חלוקה במְּחַבְּרוּת: לומר “אני“

רודי לרמנס 368 יותר לשכנע אותם . אלה אנשים שלא סתם נעים כמו ילדים טובים על סמך איזושהי שיטה קטנה, אלא מנסים להיחלץ ממנה . “ “מחקר“ הוא מונח פשוט ובו – זמנית מורכב — בהתחשב בקונוטציות הרבות שלו — שאמני מחול מזכירים דרך קבע לתיאור תצורת העבודה הנחשקת . התפיסה הזאת — אם מפשיטים אותה למשמעות הריגורוזית, המדעית יותר שלה, המתייחסת לשיטות מדויקות, ומתעלמים מהפרקטיקות המוגדרות יותר של מחקרים מכינים ושל מחקר תנועתי אוטונומי, לדוגמה — מצביעה בראש ובראשונה על סיטואציה חברתית כמו – נסיינית שההצעות של הרקדן אינן זוכות בה מיד להערכה במונחים של הצלחה או כישלון . במסגרת יחסי עבודה מדרבנים, המחקר של יכולות אישיות מתמזג בצורה מוצלחת יחסית עם מחקר קולקטיבי הזוכה לדרבון כללי, אבל אינו מוכתב בצורה חזקה מדי על ידי קונספטים מנחים, פראזות טנטטיביות או חומרים שנוצרו קודם לכן . לקיחת סיכונים אמנותית זוכה לעידוד, מה שאינו עולה בקנה אחד עם לחצי ההפקה הגבוהים ועם הציפייה לתוצאות ישירות . בהתאם לכך, עשיית מחול ביחד במתכונת כמו – מחקרית היא תהליך פתוח מנקודת מבט כפולה לפחות . הכוריאוגרף והרקדנים מעבדים באופן מתמיד ח...  אל הספר
הוצאת אסיה