אינטרמצו: מיקום של מבנים (חברתיים)

יצירה משותפת של מחול עכשווי 363 העומדת בבסיס הפעילות שלהם בדרך מודעת בחלקה ובלתי מודעת בחלקה . למבנה יש אופי וירטואלי, והוא מתקיים רק בזכות הישנות המשכית של הפעולות שהוא מכשיר במקביל לכך . הפעילות הנצפית של התנועה, לדוגמה, היא המדיום שהמבנה המגביל דורש ומחייב כאחד : הקיום שלו תלוי במה שהוא מקיים . באמצעות וריאציה חוזרת וניסוחים מחודשים של הפעילות המדיאלית התומכת, המבנה עשוי להשתנות קלות או להפך, לעבור תמורה כה עמוקה, שיתאפשר ליישם את רעיון השינוי המבני . אמני מחול המתנגדים נחרצות למיתוס הרומנטי של האמנותיוּת נוטים להעריך עבודה במסגרת האופק של אפשרויות אסתטיות החופפות לסובייקטיביות הממשית שלהם . הם אינם חשים דחף להמיר בצורה רדיקלית את המבנה היסודי המפיק את ההבדל בין מה שהם מסוגלים או אינם מסוגלים לעשות באופן זמני . היחס ההפוך, שכבר נרמז, כרוך בחיפוש פעיל אחר הקשרי עבודה המקדמים תהליכים של היעשות, אשר יוכלו לחדש את הפוטנציאליות המובְנית העצמית הממשית . התשוקה לטרנספורמציה של הסובייקטיביות האמנותית האישית זהה לחיפוש אישי מתמיד בעיקרון, המפוסק בטריטוריאליזציות או בסובייקטיפיקציות מחודשות ז...  אל הספר
הוצאת אסיה