עבודה/היעשות: מתכונות של שיתוף פעולה

יצירה משותפת של מחול עכשווי 357 ל“אמנותי“ לפי ההיגיון הערכי של “חסר ערך“ ושל “בעל ערך“, המנחה את ההבחנות העצמיות במסגרת מחול עכשווי . אף על פי שהניגוד הזה כשלעצמו אינו מפתיע במיוחד, מעניין שהסתירה אינה כה גלויה, ועוד טרם זכתה לעיון במתכונת רפלקסיבית יותר . במסגרת האינסטרומנטלית של “עבודה בשביל“ כוריאוגרף, רקדנים נוטים למעורבות אישית מדויקת ומוגבלת לרוב, המאוזנת בנכונות לנהוג בצורה מקצועית . המבצע מנסה להוציא אל הפועל את הפואטיקה והוראות מוגדרות יותר של יוצר המחול בצורה מוצלחת ככל האפשר : “אני יודע מה הוא רוצה ואני רגיל לזה,“ “אני משרת את התוכנית של אותו אדם, לא אטיל בה ספק . צריך לקבל אותה ולמצוא את המקום האישי בתוכה . “ אף על פי שההקשר האמנותי אינו מספק תמיד באמת, הרקדן עשוי לשאוב בכל זאת הנאה מיחסי העבודה אם הכוריאוגרף מתנהג ב“אנושיות“ ומפגין בקיאות מקצועית הולמת . תקשורת ברורה בקשר למשימות או לתנועות מוגדרות ולתוצאה הכללית הרצויה זוכות להערכה גדולה, כי המבצע מעוניין בעיקר להבין ולעזור לממש את החזון האמנותי של אדם אחר . למעשה, ההבדלה הסוציולוגית הקלאסית בין האדם ( person ) לתפקיד החב...  אל הספר
הוצאת אסיה