צעד שני: ביאור של הסובייקטיביות החברתית של אמני מחול