אינטרמצו: חוסר היציבות של אמני מחול

יצירה משותפת של מחול עכשווי 329 גם הכנסות מעבודות משלימות, כגון הוראה או העברת סדנאות . מאחר שהמימון המבני מוגבל, גם מי שתופסים עמדה של כוריאוגרפים עוברים לרוב מפרויקט זמני אחד לשיתוף הפעולה הארעי הבא וזקוקים למעט מזל כדי שתקופות הביניים המחויבות כמעט של חוסר הפעילות יהיו קצרות ובלתי תכופות . בתנאים הנוכחיים, המשטר הזה של צבירה אמנותית גמישה משמעו בהכרח פגיעוּת חברתית וכלכלית . הרטוריקה בעלת הגוון האידיאולוגי בקשר ל“מעמד יצירתי חדש“ או שירי ההלל של קובעי המדיניות ל“ערים יצירתיות“ נוטים להסוות את מעמדם חסר היציבות ( precarious ) של האמנים ושל שאר עובדי פרילאנס העוסקים בפעילות המצאתית . להיות חבר ב“פרקריאט“ ( precariat ) היצירתי משמעו למעשה גמישות תעסוקתית העולה בבירור על היעדר הוודאות הכלכלית, הבעייתי מלכתחילה, שמתלווה לחוזים קצרי טווח . שעות עבודה משתנות, בלי הסדרה של מסגרות עבודה בגיבוי איגודי עובדים, רווחות בעולם המחול העכשווי . תחת תנאי ההעסקה חסרי היציבות האלה, מצפים מהמבצעים לתת את הכול בתמורה לשכר זעום למדי ולרווחים סימבוליים ובלתי ודאיים . כמות העבודה הממשית חורגת לרוב מתקופת הה...  אל הספר
הוצאת אסיה