בריסל בירת המחול

יצירה משותפת של מחול עכשווי 325 מועסקים . בנוסף לכך, בריסל היא עיר בירה לא – יקרה יחסית עם קשרי רכבות וטיסות נוחים לערי בירה אירופיות אחרות . אפילו השכירות במרכז העיר, לא אזור יוקרתי במיוחד, נמוכה בהשוואה לפריז או ללונדון . יסוד מכריע ברשת ההיברידית של המרכיבים שגיבשו את התהילה של בריסל כבירת המחול היה ההקמה של . Performing Arts Research ( P . A . R . T . S and Training Studios ) על ידי אן תרזה דה – קירסמאקר ב – 1995 . ההצלחה המתמשכת של היוזמה הזאת קשורה הדוקות לשילוב הייחודי של התהילה האמנותית הבינלאומית של דה – קירסמאקר ולתוכנית הלימודים החדשנית, שאינה מסתכמת בהעברה של האסתטיקה של Rosas לדורות עתידיים . . P . A . R . T . S , היושב מחוץ למרכז בריסל באותו מקום כמו להקת המחול Rosas , מעודד עמדה של רפלקסיה עצמית למחול ולכוריאוגרפיה בקרב תלמידיו . המטרה החינוכית העיקרית של המוסד היא להכשיר “רקדנים חושבים“, כמו שמצוין במסמכי ההקמה של בית הספר . בוגר . P . A . R . T . S אידיאלי משלב רבגוניות אמנותית — מרכיב ההולם את הביטול הקונספטואלי של הגדרת המחול — עם יחס חקרני, שאינו מתייחס לדבר כאל מוב...  אל הספר
הוצאת אסיה