יצירה משותפת של מחול עכשווי: פרדוקסים של המתכונת המונחית–למחצה של שיתוף פעולה השתתפותי