משטר הסינגולריות

עשייה והערכה של אמנות 285 המתכונת המובחנת ביותר הזאת של הערכה ושל הצדקה . אמנות אוטונומית זהה למשטר ערך של סינגולריוּת , גורסת סוציולוגית האמנות הצרפתית נטלי אניק : פירושה “שיטה של הערכה, המבוססת על אתיקה של נדירות, הנוטה להעדיף את הסובייקט, המובחן, האינדיבידואל, האישי, הפרטי ; היא מציבה את עצמה בניגוד גמור ל׳משטר הקהילה׳, המבוסס על אתיקה של קונפורמיזם, ונוטה להעדיף את החברתי, הכללי, הקולקטיבי, האימפרסונלי, הציבורי . “ בניגוד חד לאקדמיזם, אמת המידה של הסינגולריות פועלת בכל דרך שאינה מאוחדת או הומוגנית : בדומה לנורמת – על, העיקרון הערכי הכללי הזה מפורש בדרכים נבדלות בעולמות אמנות שונים . עולם אמנות מסוים יכול להחשיב או לא להחשיב כמות מינימלית של עבודת כפיים מיומנת בתור הכרח אסתטי בעת ההערכה של הייחוד של עבודה . בדומה לכך, הוא יכול להחשיב או לא להחשיב את הנדירות של עמדה של רפלקסיה עצמית כלפי ההיסטוריה של הדיסציפלינה האמנותית המדוברת, את המקוריות של יחס פוליטי מפורש או את הדרך האינדיבידואלית של ההפרה העליזה של הגדרה אמנותית אחת או יותר . במסגרת של סוגה אסתטית כלשהי, כגון פיסול או מחול, הי...  אל הספר
הוצאת אסיה