מסגור של האוטונומיה של האמנות

עשייה והערכה של אמנות 281 שכבר הוכתר ככזה, מה שמעניק שוב תוקף להבחנה שהאוטונומיה של האמנות מוטלת לרוב בספק על בסיס העצמאות החברתית – תרבותית הזאת עצמה . אוטונומיה אינה מרמזת לבידוד, נהפוך הוא, מעמדה העכשווי של האמנות ניחן למעשה באופי פרדוקסלי : העצמאות החברתית של האמנות אפשרית רק הודות לאופנים עקיפים של תלות גומלין . האוטונומיה של האמנויות או של עולם אמנות מסוים בימינו מתאפשרת ומשתמרת בזכות יחסי החיבור המבניים הרבים, לדוגמה לעולמות ההשכלה הגבוהה ( קרי : התקבלות לבתי ספר לאמנות ) , פוליטיקה ( מימון או סבסוד ממשלתי ) או לכלכלה ( שוקי אמנות ) . כמו כן, יש תלות כללית באי – שוויון חברתי קיים, כי ההשתתפות הציבורית באמנויות משקפת במידה רבה הבדלים מעמדיים עכשוויים . האמנויות חבות את האוטונומיה שלהן באופן חלקי למערכת של ריבוד, שבה כמות ניכרת של חברים מהשכבה החברתית הגבוהה מוכנים לתמוך במבעים של “תרבות גבוהה“ ממניעים של מעמד או של התבדלות ( התמיכה הזאת של האליטה דועכת למעשה בעקבות ההרכב החדש של הבורגנות והמיסוד של נישות יצירתיות בתוך תרבות ההמונים, ראו לדוגמה את סגנונות המוזיקה הקרויים פופ או רו...  אל הספר
הוצאת אסיה