מקורות

רודי לרמנס 272 בסוגיה זו, ראו מאמרי “ The Condition A - Prior , ] 19 [ , ( “ of Neoliberalism pp . 6 - 17 2009, ) . מופיעות שוב התייחסויות למקורות הבאים : “ - Ist die Dauer reflexion institutionalisierbar ? “ מאת Helmut Schelsky , ( Helmut Schelsky Auf der Suche nach Wirklichkeit . Gesammelte Aufsätze zur Soziologie der Bundesrepublik . München : Wilhelm Fink , 1979, pp . 268 - 297 ) , וכן ל - Art as a Social System מאת ניקלאס לוהמן ( Stanford [ CA ] : Stanford University Press , 2000, pp . 193 - 194 ) . ממחול פוסטמודרני / סטי למחול קונספטואלי איבון ריינר מקשרת במפורש את ט ר י ו א ׳ למינימליזם באמנויות היפות במאמרה A‘“ Quasi Survey of Some ‘Minimalist’ Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance Activity Midst the Plethora, or an Analysis of Trio A “, המודפס מחדש באסופה ? What is Dance Readings in Theory and Criticism edited by Roger Copeland and ( Marshall Cohen . Oxford : Oxford University Press , 1983, pp . 325 - 332 ) . סאלי ביינס הציגה לראשונה את העבודה של ריינר ושל ג׳דסון במתכ...  אל הספר
הוצאת אסיה