השם מחול רפלקסיבי

רודי לרמנס 236 דושאן נעשה, במבט לאחור, האמן המופתי של המאה העשרים . רבות מהמחול האירופי העכשווי מדגים גם הוא את התפיסה של מחול קונספטואלי גנרי, המתייחס כמובן מאליו לרעיון שעבודת מחול תציג רעיונות המתריסים בו – זמנית נגד הרעיונות המקובלים בקשר למחול . מרבית הדוגמאות לפרקטיקה הזאת ממחישים היעדר ניכר של עניין בשם “מחול“, כל שכן בשם “אמנות“ — עובדה שכוריאוגרפים רבים מבטאים דרך קבע בראיונות ובשאר הצהרות פומביות . עם זאת, פרט לחריג החשוב של פורמט המופע – הרצאה, עבודות מחול המבוססות על קונספטים נמנעות מביטול של ה“חישתי“ לטובת ה“לשוני“ . עבודת המחול ( האפשרית ) עשויה לאבד בצורה אדירה למראית עין את הגדרתה, אבל היא אינה מאבדת לגמרי את החומריות שלה בצמצום המחול להצהרות על מחול . הטלת ספק בציפיות המסורתיות לבשה צורה כללית של מופעים מוחשיים, היוצרים לרוב קשת רחבה של תפיסות אודיו – ויזואליות . עם זאת, יש הימנעות ברורה מאסתטיזציה . רבות מהעבודות המקושרות לתווית “מחול קונספטואלי“ מפגינות העדפה ברורה למתכונת מאופקת של הצגה ולסגנון ביצוע המבוסס על משימות — אבל אינו בהכרח שטוח או ניטרלי . כל קונוטציה של ...  אל הספר
הוצאת אסיה