מקורות

רודי לרמנס 210 אביב : בבל, 2004 ) . תפיסת ה“אקסטימיות“ ( extimacy ) מנוסחת בספרו של ז׳ק לאקאן The Ethics of Psychoanalysis London : ( ( Seminar 1959 - 60 ) Routledge , 1992 ) . ריקוד / דימוי / מונטאז׳ תפיסת ההדמיה ( imaging ) המוצעת כאן קיבלה את השראתה בצורה חופשית מהפרק המסיים על אמנות בתוך What is Philosophy ? מאת ז׳יל דלז ופליקס גואטרי ( 200 - 163 . London : Verso , 1994, pp ) . מופיעה התייחסות גם ל - Society of the Spectacle מאת גי דבור ( : ] Detroit [ MI Black & Red , 1983 ) ( תרגום עברי : ח ב ר ת ה ר א ו ו ה , תל אביב : בבל, 2001 ) , וכן לפרסומים הבאים : Sergei Eisenstein, Film Form . Essays in Film Theory . Orlando [ FL ) : Harcourt Brace & Company, 1997 ; Norbert Servos, ‘Pina Bausch : Dance and Emancipation’, in Alexandra Carter ( ed . ) , The Routledge Dance Studies Reader . London : Routledge, pp . 36 - 45 ( p . 38 ) 1999, . ההבדלה של רולאן בארת בין טקסט “קריא“ ( readerly ) לטקסט “כתיב“ ( writerly ) מפותחת בספרו Oxford : Blackwell , ( S / Z 1990 ) . סקירה מחודשת של No Longer...  אל הספר
הוצאת אסיה