מקורות

רודי לרמנס 146 1988, Northwestern University Press, p . 47 ) . גילום בגוף של מבנה קלוד לוי שטראוס מסכם את גישתו למיתוסים במאמרו The Structural Analysis“ ,“of Myth הכלול בספרו Structural New York ] NY [ : Basic ( Anthropology Books, 1974, pp . 206 - 232 ) . מישל פוקו מצוטט מעמוד 342 של ספרו The Order New York ] NY [ : Vintage, ( of Things 1970 ) ( תרגום עברי : ה מ י ל י ם ו ה ד ב ר י ם : א ר כ י א ו ל ו ג י ה ש ל מ ד ע י ה א ד ם . תל אביב : רסלינג, 2011 ) . פרנסואה דוסה ( Dosse ) מציע הקשר נרחב ל“רגע של הסטרוקטורליזם הצרפתי“ בספרו History Minneapolis ] MN [ : ( of Structuralism University of Minnesota Press, 1998 ) . התיאור של סאלי ביינס לט ר י ו א ׳ מאת איבון ריינר מצוי בספרה ט ר פ ס י כ ו ר ה ב ס נ י ק ר ס ( רמת השרון : אסיה, ,2010 עמ׳ 118 ) . מופיע גם אזכור לתיאור המפורט של Fase במחקרו של Philippe Guisgand : Les fils d’un entrelacs sans fin . La danse dans l’oeuvre d’Anne Teresa Villeneuve d‘Ascq : ( De Keersmaeker Presses universitaires du Septentrion, p . 31 2007, ) . כוריאוגרפיה ש...  אל הספר
הוצאת אסיה