יציאה: ביטול המודרניזם, פרידה מ“מחול טהור“

לעשות את "המחול הטהור" בלתי טהור 139 עמומות למחול כוריאוגרפי המבליט בעיקר את האיכויות הפורמליות של התנועות ושל מנחי הגוף המבוצעים על ידי רקדנים מיומנים, צעירים ברובם . הוא מרמז לרוב למחול המבוסס על לחן מוזיקלי ; אין בו בעיקרון טקסט מילולי או תמונות וידיאו, או שהשימוש המזדמן בהם רק מדגיש את הטוהר המשוער של המחול . תפיסת ה“מחול הטהור“ המקובלת מדגישה גם את השזירה בהתייחסות עצמית של התנועות על חשבון הנרטיב והייצוג של רגשות . הסוגה הזאת אינה ניחנת תמיד בצביון סגפני המבוצע ברובו ללא רגש, אך כל אקספרסיביות גופנית נראית — כמו בעבודתה של דה – קירסמאקר — מרוסנת וממותנת באופן כללי . לסיכום, לפי ההשקפה הרווחת, “מחול טהור“ מדגיש, מצד אחד, את היכולת המיומנת של גופי אדם לבצע תנועות ומנחי גוף רהוטים ומורכבים, ומצד שני, ממחיש את יכולתו של יוצר המחול לסדר פעולות גשמיות עוקבות בעולם של ה“כוריאוגרפי“, בעיקר בזיקה למוזיקה . אף על פי שהמבע משמש לרוב בצורה בלתי רפלקסיבית יחסית, הרעיון של “מחול טהור“ יכול לזכות בהטיה קונספטואלית יותר באמצעות קישורו לתפיסה הרחבה יותר של המודרניזם . כך נעשה בפועל בחקר המחול האמ...  אל הספר
הוצאת אסיה