ביצוע של אחדות המחול והאי–מחול

לעשות את "המחול הטהור" בלתי טהור 131 לפיכך, תכונה אופיינית המגדירה את אוצר התנועות שמודגם ב - Rain ובכל שאר המופעים של דה – קירסמאקר, היא דרכי השימוש המגוונת בזרועות הרקדנים : הן מציירות כל מיני סוגים של קווים מעגליים, ישרים או שבורים במתכונת משתנה תמידית . בתנועה מתמדת, הן מונפות הרחק מן הגוף בכל כיוון אפשרי, מקושתות, מזוותות או שבורות במרפק ובפרק כף היד, ואז מוחזרות לרגע חטוף קרוב לגוף ומיד מתחילות לנוע מחדש . הכוריאוגרפיה העקבית הזאת של אחת הזרועות או של שתיהן מתבצעת בצמוד לארטיקולציה רבגונית של כפות הידיים . רגעים קצרים שנדמה בהם שהן מציירות דמות בדרך המזכירה תרבויות מחול מזרחיות, מתחלפים בכפות ידיים שנפתחות או נסגרות, נעות לשמאל או לימין . . . במסגרת תנועות איטיות או מהירות, דמויות גלים או זוויתיות של הזרועות . כפות ידיים וזרועות מופיעות אפוא כמרכיבי היסוד המגדירים את הגוף הרוקד . עם זאת, לצד הפנים, בדיוק אותם איברי הגוף ממלאים גם תפקיד בתקשורת מחוץ לעולם התיאטרון . ה“מחול הכתוב“ של דה – קירסמאקר מתחייב למעשה בעיקר לחלקים הגשמיים שחושפים בחיי היומיום את הגוף בתור ישות מַחֲוָה המלו...  אל הספר
הוצאת אסיה