אינטרמצו: הטמפורליוֹת של המחול

רודי לרמנס 126 הארעית של סצנות רחוב בפריז או של לבוש נשי אופנתי בצורה המייצגת את החמקמקות שלהן, ובו – זמנית גם מתעלה מעליה — רומזת לה ישירות, אך במקביל גם מחליפה אותה בדימוי בעל מעמד קלאסי . בהתייחסות רק לחלק הראשון של ההגדרה של בודלר, חוקרת המחול גבריאלֶה ברנדשטטר מדגישה את המודרניות של המחול, במיוחד כפי שפותח על ידי איזדורה דנקן, רות סנט דניס ושאר חלוצי המחול המודרני . בהדגשה של הארעי והקונטינגנטי, “אין מותווים רק הקריטריונים להגדרת המודרני, אלא מרכיבים אלו מאפיינים גם את אמנות המחול : הארעי או הרגעי הם מרכיבים בסיסיים של המחול כצורת מופע חשובה בין אמנויות המופע ; והמאפיין של הקונטינגנטיות נעשה, לאחר הניתוק מהפרדיגמה האסתטית של הבלט, קריטריון מובחן של מחול חופשי, דהיינו, במשמעות המודגשת של מקריות, אלתור וההצגה של דימוי נע כמבע היפעלותי ‘ספונטני׳ . “ אך מה באשר למחצית השנייה של אפיון האמנות המודרנית אצל בודלר ? האם ייתכן שהמחול מודרני באמת, אך הוא אינו צורת אמנות מודרנית אמיתית, מכיוון שהוא מעולם אינו מביא לייצוג “נצחי“ או “בלתי משתנה“ במידה כלשהי של הזמן החולף והתוכן הקונטינגנטי שלו ...  אל הספר
הוצאת אסיה