מקורות

האופי הווירטואלי של המחול 87 בין תנועה לאי – תנועה“ עשוי להישמע כמו – הגליאני . ההגדרה הזאת קיבלה למעשה את עיקר השראתה מהניכוס של היגיון הצורות של ג׳ורג׳ ספנסר – בראון ושל מושג המדיום של פריץ היידר ( Heider ) בכתביו המאוחרים של הסוציולוג הגרמני ניקלאס לוהמן ( Luhmann ) . לוהמן עצמו מציע הסברים נרחבים בכמה חלקים של ספרו : Theory Stanford ( of Society . Volume 1 CA ] : Stanford University Press, [ 2013 ) ; ראו גם את ספרו : Art as a Social Stanford [ CA ] : Stanford ( System University Press, 2000 ) . מקור נוסף של השראה הוא גישתו של ג׳ורג׳ אגמבן לתפיסת הפוטנציאליות בתור “יכולת ל . . . “ הכוללת מעצם הגדרתה את שלילתה העצמית, כלומר אימפוטנציאליות או “יכולת לא ל . . . “ . השקפה זו מפותחת עוד בתת – פרק הבא . על פוטנציאליות ואימפוטנציאליות שני הציטוטים של אגמבן לקוחים מהמאמר “ On Potentiality “ בתוך : . Potentialities Collected Essays in Philosophy Stanford [ CA ] : Stanford University ( Press, 1999, pp . 177 - 184 [ p . 179 and p . 183 ] ) ( ההדגשות במקור ) . לצד המאמר של אגמבן, מצוטטים גם הפר...  אל הספר
הוצאת אסיה