כתיבה על/מחקר של מחול עכשווי

הקדמה 21 שלי למופעים ספציפיים או להתפתחויות רחבות יותר בפרקטיקות של מחול עדכני . רעיונות שהוצגו בשיעורים ב - P . A . R . T . S , לרוב במתכונת מאולתרת, חזרו והשפיעו על הכתיבה שלי על מחול, וזו סיפקה בתורה השראה מתמדת לשיעורים שלי בבית הספר . פרט לחוויות הצפייה האישיות שלי ולרקע רחב בתיאוריית חברה ותרבות, לא היו לי כל כישורים ממשיים כמבקר או כתיאורטיקן של מחול בפוטנציה . במשך כמה שנים, הייתי למעשה טכנאי חובב, “בריקולר“ ( bricoleur ) המנסה למצוא מובן בעבודה או בגוף היצירה העומדים לדיון באמצעות שילוב סלקטיבי של ה“חושי“ ושל ה“קונספטואלי“ עם תיאורים של עבודות ספציפיות ועם תובנות מופשטות יותר, השאולות ברובן ממחברים השייכים לקנון של הפוסט – סטרוקטורליזם והתיאוריה הביקורתית . המילה “ essay “ ( “מאמץ“, “ניסיון“, “חיבור“ ) מתארת היטב את המאמצים המופרזים לעתים שלי לבנות מערכים טקסטואליים משכנעים במידת מה, שההבדל בין הפרטי לכללי בהם לא גושר מעולם, אלא פעל כקו שבר אפיסטמולוגי המחייב הכרה מפורשת . אני משתמש בלשון עבר, אך ה“דיאלקטיקה חסרת התקנה“ שרמזתי לה ממשיכה לפעול בבסיס רוב הכתיבה שלי על עבודות אמנ...  אל הספר
הוצאת אסיה