בקולן

בקולן נשים בישראל בצל אובדן ומלחמות רות שפירא רות שפירא בקולן נשים בישראל בצל אובדן ומלחמות רות שפירא בקולן נשים בישראל בצל אובדן ומלחמות עורך : דני דור ידיעות אחרונות  ספרי חמד Ruth Spira Breaking the Silence Women in Israel in the Shadow of Loss and War רות שפירא בקולן נשים בישראל בצל אובדן ומלחמות עורך אחראי : דב איכנולד עיצוב הכריכה : ענבל רכס הצילום שעל הכריכה : באדיבות מיכה בר ‑ עם © . קריית שאול, יוני 1967 עריכת לשון : רותי חזנוביץ הפקה וסדר : טפר בע"מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . 2019 © All Rights Reserved Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445, Rishon LeZion 7510302 , Israel כל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)