מוריה אדר פלקסין: בר־בי

__Terminal 19 Exhibitions ___Holon, Israel Terminal__20 תערוכות ___חולון לוד ממניעים אידיאליסטיים, אינה חולקת עם רפאלי שום מאפיין משותף . עם זאת, פלקסין מציעה מבט אחר, שעל פיו גם האמנית, כמו הדוגמנית, מציעה את כישוריה כמטבע עובר לסוחר, ובדומה לברבי הופכת להיות סחורה, המשונעת ברחבי העולם . באמצעות הדפסה תלת-ממדית, מלאת פגמים וחיתוכים בלתי מכוונים, מציעה האמנית מבט כפול, על האמנית ועל הדוגמנית, וכמו מקבילה ביניהן . גדולים וטובים תהו, אם אפשר להשוות יופי לכישרון . פלקסין מקבלת הנחה זו כאקסיומה, וממשיכה מנקודה זו . כשם שהיא מחברת בין דמותה היומיומית לבין דמותה המיתית של רפאלי, כך מחברת פלקסין, בצדו האחר של החדר, בין צלחות פורצלן בטכניקת וודג'ווד לבין הדפסות תלת-ממד פגומות, שאריות של הדפסות ושל רגעים חד-פעמיים, הנוצרים תוך כדי עבודה . המדפסת, כביכול כלי טכנולוגי מנותק מעבודת האמן, המושתתת על ניסוי וטעייה, הופכת תחת ידיה של פלקסין לכלי, המאפשר עבודת יד חד- פעמית, יצירת אמנות . החיבור בין החומר הגבוה לחומר הנמוך מייצר דימוי חדש, מיתולוגיה חדשה, המתבוננת באותו אופן בנעלה ובנחות ומאתגרת אותנו ל...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21