ביבליוגרפיה נבחרת

] 442 [ מנהיגה ללא גבולות אלון גל ( עורך ) , ישראל הנכספת : האידיאלים והדימויים של יהודי צפון אמריקה , המרכז למורשת בן - גוריון, שדה בוקר 1999 . יואב גלבר, מולדת חדשה : עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1933 – 1940 , יד יצחק בן - צבי ומכון ליאו בק, ירושלים 1990 . דן גלעדי, הישוב בתקופת העלייה הרביעית 1924 – 1929 , עם עובד, תל אביב תשל״ג . אריה גרטנר, הישוב היהודי בארצות הברית מראשיתו עד ימינו , הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1988 . אריה גרטנר ויונתן סרנה ( עורכים ) , יהודי ארצות הברית : קובץ מאמרים , מרכז זלמן שזר, ירושלים 1992 . רבקה הורוביץ, זכריה פרנקל וראשית היהדות הפוזיטיבית היסטורית , מרכז זלמן שזר, ירושלים תשמ״ד . אבנר הולצמן, חיים נחמן ביאליק , מרכז זלמן שזר, ירושלים 2009 . דבורה הכהן, ילדי הזמן : עליית הנוער 1933 – 1948 , יד ושם, יד יצחק בן - צבי, ירושלים ומכון בן - גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן - גוריון בנגב, שדה בוקר 2011 . דבורה הכהן ( עורכת ) , קיבוץ גלויות : עלייה לארץ ישראל — מיתוס ומציאות , מרכז זלמן שזר, ירושלים 1998 . יוסף הלר, מ״ברית שלום״ ל״איחוד״ : י . ל . מאגנס ...  אל הספר
עם עובד