הערות

] 408 [ מנהיגה ללא גבולות 13 יונתן סרנה, היהדות באמריקה , מרכז זלמן שזר, ירושלים תשס״ה, עמ׳ 114 ( להלן : סרנה, היהדות באמריקה ) . 14 Isaac M . Fein, The Making of an American Community : The history of Baltimore Jewry from 1773 to 1920, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1971, pp . 89 - 93 ( להלן : פיין, "יהודי בולטימור" ) . 15 ב - 24 בינואר 1858 החליטה הקהילה לקנות את בניין הכנסייה ברחוב הנובר, בין הרחובות פרת ( Pratt ) לרחוב לומברד . הבניין נחנך לאחר שיפוצים ב - 13 באפריל 1858 . 16 מיכאל מאיר, “תמורות בסדרי התפילה ובאופיים של בתי הכנסת הרפורמיים בארצות הברית״, בתוך : אבינועם רוזנק ( עורך ) , היהדות הרפורמית : הגות, תרבות וחברה , מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ירושלים 2014 , עמ׳ 289 - 306 . 17 בקהילת אוהב שלום הוצגה גרסה שונה ; חברי הקהילה לא רצו להציג את בחירת סאלד כברירת מחדל וכתבו שהרב סאלד הוזמן לסטוקהולם ב - 1858 ונבחר שם לרב . אבל לויזון שכנע את סאלד שיצא לאמריקה ויפנה עבורו את הרבנות בסטוקהולם ; JHSM . 18 דברים ל יט – כ . 19 דוד איינהורן, 1809 – 1879 , יליד כפר בב...  אל הספר
עם עובד