רשימת ארכיונים וקיצורים

] 406 [ מנהיגה ללא גבולות ארכיונים פרטיים — ישראל ארכיון הנס בייט ( בידי משפחת בייט ) אמה ארליך, יומנים ארכיון שלמה דן כתבי עת, ביטאונים, עיתונים ביטאון עליית הנוער דאר היום הד החינוך הפועל הצעיר העולם הציונות ציון קתדרה דבר הארץ המזרחי הַצֹּפֶה על המשמר AJH, American Jewish History AJYB, American Jewish Year Book BS, Baltimore Sun HNL, Hadassah Newsletter JC, Jewish Chronicle, London JM, Jewish Messenger, New York MHM, Maryland Historical Magazine JQR, Jewish Quarterly Review  אל הספר
עם עובד