פרק יב | בזירה הלאומית

] 308 [ מנהיגה ללא גבולות ומוקד הפעולה הציונית . סאלד מצאה את עצמה שוב במסע בלתי פוסק בין שלושת המחוזות — ירושלים, לונדון וניו יורק . בסוף אפריל 1927 השתתפה סאלד בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית שהתכנסה בלונדון, משם המשיכה לניו יורק באמצע מאי . בקיץ הפליגה סאלד מאמריקה לאירופה להשתתף בקונגרס הציוני 3 שם בחרו בסאלד לכהן כחברה בהנהלה הציוניתהעולמי הט״ו שהתכנס בבזל . בארץ ישראל . היא הייתה אחת משלושת הנציגים של ההנהלה הציונית העולמית בארץ ישראל . השניים האחרים היו הארי סאקר וקולונל קיש, שניהם מבריטניה . 4 סאקר הארי סאקר היה עורך דין ומנהיג ציוני בריטי מקורב לוויצמן . היה נשוי למרים, בתו של מיכאל מרקס ואחותו של הלורד סיימון מרקס . גם הלורד ישראל זיו נשא בת של מרקס . בזכות קשרי הנישואים נכנס סאקר לעילית הכלכלית והחברתית הגבוהה בבריטניה, שחלק ניכר מאנשיה היו מעורבים בפעילות הציונית . בשנת 1918 הגיע סאקר לארץ ישראל עם ועד הצירים בראשותו של ויצמן . חבר נוסף בהנהלה הציונית והוותיק בהם היה פרדריק הרמן קיש, יליד הודו, בן למשפחה בשירות הקולוניאלי הבריטי . קיש היה איש צבא בריטי, בוגר ...  אל הספר
עם עובד