פרק ט | ארוכת בת עמי

] 239 [ ארוכת בת ע מי שגלו לארצות אחרות . מתוך כ - 85 אלף יהודים שחיו בארץ לפני המלחמה נותרו בה כ - 56 אלף . הכול האמינו שעם סיום המלחמה יתחיל עידן חדש בתולדות האנושות . המלחמה נקראה ״המלחמה הגדולה״, ואיש לא העלה על דעתו שכעבור עשרים שנה תפרוץ שוב מלחמת עולם הרסנית שלא הייתה דוגמתה . אז החלו לקרוא למלחמה הראשונה ״מלחמת העולם הראשונה״, והמלחמה שהציתו הנאצים נקראה ״מלחמת העולם השנייה״ . מאז נגוזו התקוות, ואנשים נעשו פסימיים יותר . בימי המלחמה הקרה בין המעצמות חששו רבים שמא תפרוץ מלחמת עולם שלישית . אולם בתום המלחמה הגדולה ב - 1918 עוד שררה אופטימיות . סאלד ביקשה שהמשלחת הרפואית תתחיל מייד בפעילות להבאת מזור לאנשי היישוב ששרדו ושיוועו לעזרה . הם החלו בפעולה עוד בטרם סיום הלחימה ; מייד עם שחרור טבריה הגיעו אליה אנשי היחידה הרפואית ועוררו בעיר התרגשות גדולה . עימותים ההתלהבות הגדולה של סאלד כאשר החלה להקים את הדסה הולידה גם דאגה . בהסתדרות הציונית העולמית התרבו המחלוקות בין המנהיגים, ועד מהרה התברר לה שגם ארגון הדסה שהיא כה עמלה בהקמתו, נתון בסיכון . הכול נראה לה מסובך הרבה יותר ממה שציפתה ...  אל הספר
עם עובד