פרק ו | אהבה ושברה

] 142 [ מנהיגה ללא גבולות ואחותו של נורמן בנטואיץ׳, מראשי הציונים בבריטניה ומידידיה של הנרייטה . לבניהם קראו ליליאן וישראל פרידלנדר הרצל ובלפור, ולבתם — כרמל . בית פרידלנדר נעשה בית ועד למלומדים, וסאלד הייתה מבאי ביתם . חוג ידידיה ומכריה הלך והתרחב . סאלד וגינצברג נפגשו מפעם לפעם באקראי במסדרונות הסמינר, בבית שכטר או בבית הכנסת . היא נענתה לבקשתו לתרגם מגרמנית הספד שכתב ליום 2 יסטרוב היה קרוב לליבה של הנרייטה, הוא היההשנה לפטירת מרכוס יסטרוב . ידיד ומחותן של משפחת סאלד, והיא לא ביקשה שכר עבור עבודת התרגום . מאז פנה אליה גינצברג מדי פעם בפעם שתתרגם לו מכתבים ומאמרים, והיא מיהרה למלא את בקשתו . הוא לא הציע לה שכר, והיא נמנעה מלבקש . בתחילת 1905 הזמין גינצברג את סאלד להשתתף בקורס שלו במסכת קידושין . היא היססה, והוא הבטיח לה שלא יהיו בשיעורים דברים שיביכו אותה . באחד הימים שאל אם תסכים להעלות על הכתב את הרצאותיו בקורס משום שהוא התכוון להוציא אותם לאור בספר, והיא נענתה . הבקשות של גינצברג נראו לסאלד כתשומת לב מחמיאה . היא המשיכה לתרגם את "אגדות היהודים" ונועצה בו מדי פעם בפעם בשאלות שעלו בע...  אל הספר
עם עובד