פרק ד | בעולם הרוח והיצירה

] 88 [ מנהיגה ללא גבולות הנרייטה סאלד והזמינה אותה לכהן כנשיאת הארגון כדי להעלות את יוקרתו ולמשוך נשים להצטרף לשורותיו . באותה עת הייתה הנרייטה שקועה עד צוואר בארגון בית הספר למהגרים, ולא היה ביכולתה להיענות להצעתה של סולומון . סולומון קיוותה להגשים את חלומה בתערוכה העולמית . היא יזמה הקמת קונגרס נשים יהודיות שם, ובמסגרתו תכננה להקים את המועצה 3 רבנים ומנהיגי קהילותהלאומית של נשים יהודיות בארצות הברית . בשיקגו ניסו למנוע מהנשים היהודיות מלהופיע על הבימה ביריד, והציעו שהנשים תופענה בו כמארחות . סולומון דחתה את דרישתם . היא הייתה מודעת לגודל האתגר והייתה נחושה בדעתה לקיים את תוכניתה . היא בחרה לקיים את פתיחת קונגרס הנשים היהודיות במסגרת הפרלמנט לדתות ולא בוועידה של אגודות הנשים שהתקיימה ביריד העולמי, משום שלטענתה בפרלמנט של כל הדתות יש לתת מקום גם לאישה היהודייה . ייתכן שהיה לה שיקול אחר בהעדפת פרלמנט הדתות על פני בימת ארגוני הנשים, 4 פעילה חברתית וסופרג׳יסטית שם עמדה להופיע אליזבט קיידי סטאנטון, נודעת שהייתה ידועה גם בהסתה אנטישמית וקטרגה על הדת היהודית 5 המתייחסת לנשים כנחותות . סולומו...  אל הספר
עם עובד