פרק ג | הרוסים באים

] 72 [ מנהיגה ללא גבולות סכומי הכסף שנאספו לא הספיקו לכולם, והיו מקרים שהקהילות הוותיקות השתמשו בכספי התרומות לקניית כרטיסי נסיעה למהגרים כדי שיחזרו לארץ מוצאם או למקום אחר . בעיני סאלד זו הייתה סטירת לחי למהגרים שנמלטו ממר גורלם . המהגרים מרוסיה נבדלו מהוותיקים גם מבחינת דבקותם בדת . רובם היו שומרי מסורת בעוד רבים מהיהודים הוותיקים באמריקה יוצאי גרמניה השתייכו לתנועה הרפורמית ; ההלם התרבותי היה הדדי . הוותיקים חששו מהמוני המהגרים המוסיפים לזרום לבולטימור ; הם היו מוכנים לסייע לעניים עם קופת הצדקה של הקהילה, אבל הוטרדו שמא המהגרים הרבים יטילו על הקהילה עול כלכלי שהיא תתקשה לעמוד בו . הרב סאלד הזדהה עם המהגרים שהזכירו לו את עברו . מדי פעם בפעם יצא לקראתם לאותו נמל שהוא עצמו הגיע אליו כעשרים שנה קודם לכן . הוא בא לקבל את פני המהגרים בעלותם על החוף, והנרייטה התלוותה אליו . גם היא הרגישה אהדה רבה למהגרים והסתייגה מן היחס האמביוולנטי שגילו הוותיקים כלפיהם . בין ראשי הקהילות במערב אירופה היו שראו בכאב את המוני הפליטים הנודדים חסרי כול . הם האמינו שאם יפעילו לחץ על הצאר לעצור את הפוגרומים, תי...  אל הספר
עם עובד