בשער

] 12 [ מנהיגה ללא גבולות בגרמניה ובמלחמת העולם השנייה והשואה, לשם הצלת רבבות ילדים 1 למען הילדים שהובאו ארצה בגפם הקימה סאלד מערכתממלתעות הנאצים . ענפה של פנימיות ומוסדות חינוך, והם חיו ולמדו בהם . היא עקבה בהתמדה אחר חינוכם וניצחה על הצוותים של מאות מורים ומדריכים שהשגיחו עליהם . הכול נשאו את עיניהם אל סאלד בהערכה וביראת כבוד, קשובים לכל מוצא פיה של המנהיגה שנשאה מפעל אדיר זה על כתפיה בשנות השבעים והשמונים לחייה . מנַיין שאבה את כוחה ואת תעצומות רוחה ? משחר נעוריה הייתה הנרייטה ערה להתרחשויות בארצה ובארצות אחרות . היא הייתה חדורה תחושת שליחות והרגישה חובה לפעול בכל אתר לתיקון עולם . לא בחלומות שגתה אלא בתרגומם למעשה, והיא הילכה בגדולות ; בהתמודדות בהדרת נשים שאת פגעיה חוותה על בשרה, הקימה את הדסה, ארגון גדול של נשים ציוניות באמריקה שפעל ברוח המטרות שהיא הציבה . סאלד יצאה למאבק באנטישמיות הגואה בטרם תמיט אסון על העם היהודי, כאילו צפתה מה עתיד לקרות . היא הוטרדה מן הקונפליקט היהודי - ערבי שחוותה בארץ ישראל ומהשלכותיו ההרסניות ושאפה להגיע להסדר ראוי למען כל תושבי הארץ . התובנות שהגיעה אל...  אל הספר
עם עובד