אחרית דבר

אחרית דבר 554 איפשרה לציבור להחזיק נכסים צמודי מט"ח, באופן ששחק כמעט לגמרי את הבסיס שממנו ניתן היה לגבות 'מס אינפלציה' . רבים הישוו את ישראל של ראשית שנות השמונים למדינות דרום אמריקה שבהן הפכה אינפלציה גבוהה לנורמה . ממשלת ישראל נקטה בשורה של ניסיונות לייצב את האינפלציה : תחילה באמצעות 'עסקות חבילה' עם הסתדרות העובדים שנועדו למתן את עליית השכר, ואחר כך באמצעות הסדרים להאטת קצב פיחות המטבע . אך ניסיונות אלה נחלו כישלון חרוץ, משום שהם לא התמודדו עם הגורם המזין העיקרי של האינפלציה, כלומר עם הגירעון בתקציב הממשלתי הממומן על ידי הדפסת כסף . וכך ב ,1985 כשהגיעו מים עד נפש ושיעור האינפלציה השנתי עלה במונחים שנתיים על 500 אחוזים, החליטה הממשלה למנות צוות מקצועי שיציע תוכנית להדברת האינפלציה . הצוות, בהנהגתו של מיכאל ברונו, הציע לממשלה תוכנית כוללת שהתבססה על הפגזה בכל התותחים : קיצוץ מיידי בשיעור של 10 אחוזי תוצר ) ! ( בתקציב הממשלה, שהיה בעיקרו בתקציב שיועד לסבסוד מוצרי יסוד ; אמנה חברתית עם ההסתדרות להקפאת השכר לתקופה קצובה ; פיקוח מינהלי על מחירי המוצרים והשירותים במשק ; הקפאת שער החליפין ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ