פרק רביעי חיסכון, השקעה וריבית במשק סגור

פרק רביעי 196  הנספח לפרק זה מרחיב בנושאי הריבית ושוק ההון, אשר משלימים את הכתוב בפרק . א . צריכה וחיסכון בסעיף זה נעסוק בגורמים המשפיעים על החלטת משקי הבית כיצד לחלק את 1 ההכנסה הפנויה שעומדת לרשותם בין צריכה לחיסכון . את ההכנסה הפנויה הגדרנו בפרק הראשון כהפרש בין ההכנסה הנובעת משירותי הייצור שבבעלות T Y משקי הבית במשק, , לבין המסים נטו, ) המסים בניכוי תשלומי העברה ( : ≡ Y − T Y dis את החיסכון הפרטי הגדרנו כאותו חלק של ההכנסה הפנויה שלא נצרך : SP ≡ Y − C dis מזהות בסיסית זו נובע שאי אפשר להבחין בין השיקולים המשפיעים על החיסכון לבין אלה המשפיעים על הצריכה . כאשר ההכנסה הפנויה נתונה, כל גורם שיגביר את הצריכה יקטין בהכרח את החיסכון, ולהפך . נדגיש עוד כי לפי הגדרתנו, החיסכון הוא זרם, בדומה להכנסה ולצריכה, והוא נמדד ביחידות של שקי חיטה לשנה . זאת, בניגוד למקובל לעתים בציבור, כאשר הביטוי ׳חסכונות׳ משמש לתיאור מלאי הרכוש הפיננסי שנצבר במשק הבית . נזכיר כי לפי ההגדרות שאימצנו בפרק הראשון, בהכנסה הפרטית נכללים גם כל הרווחים שלא חולקו, ובכלל זה ההפרשה לבלאי . לפיכך ה׳חיסכון הפרטי׳ עבורנו יהיה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ