פרק שלישי צמיחה כלכלית

פרק שלישי 146 ההנחה האחרונה של מודל הצמיחה הבסיסי היא שהבלאי של מלאי ההון הוא בשיעור δ שנתי קבוע . את שיעור הבלאי נסמן באות דלתא, , כך שהיקף הבלאי השנתי הוא : ⋅ . δ K השינוי בין מלאי ההון בראשית השנה לבין מלאי ההון בסוף השנה הוא : ⋅ ⋅ . ΔK = s Y − δ K משוואה זו היא היסוד להגדרת הדינמיקה של המודל . משום שהעניין שלנו מתמקד בתוצר לעובד וברמת ההון לעובד, יש לנו למעשה ∆ k = K / L k k עניין בשינוי רמת ההון לעובד : . מהגדרת נובע כי , ובהתאם לכלל על שיעור השינוי של מנה מהנספח לפרק הראשון נקבל כי יתקיים : ΔL = 0 Δk / k = ΔK / K − ΔL / L מתוך הנחתנו שבמודל הבסיסי היקף העבודה קבוע, כלומר מתקיים : , k = K / L ובעזרת הכפלה בערך , נקבל : Δk = ΔK / L המשוואה לעיל המתארת את הדינמיקה של התפתחות ההון לעובד במודל הבסיסי של סולו מקבלת לפיכך את הצורה : α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Δk Δk = ΔK / L = s y – δ k = s A⋅ k – δ k לפי משוואה זו, התוספת השנתית במלאי ההון לעובד , שווה לחיסכון השנתי α , δ·k s·y = s·A·k בניכוי הפחת השנתי בהון לעובד : . לעובד : הדינמיקה של המודל המבנה הדינמי של מודל סולו מוצג בציור 3 . 3 . ציור זה מדגים :...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ