פרק שני ייצור בתעסוקה מלאה

פרק שני 80 המיקרו כלכלה על שאלה זו . הרעיון הבסיסי הוא שהרכב התפוקות נקבע בידי ׳כוחות השוק׳, באמצעות מנגנון המחירים . ציור 1 . 2 . עקומת תמורה : המעבר משני מימדים למימד יחיד של המוצר המצרפי במקרו כלכלה אנו מניחים כי יש מוצר מצרפי יחיד . העקומה המתארת את אפשרות ייצורו של מוצר OA‘ זה, מצוירת בקטע בחלק התחתון של הציור . עקומת התמורה הדו מימדית בחלק העליון של הציור מתורגמת לעקומה חד מימדית של מוצר מצרפי יחיד, באמצעות ההנחה שיש יחס קבוע בין מחירי המוצרים במשק . יחס זה מוצג כאן על ידי שיפוע הישר המשיק לעקומת התמורה בחלק העליון של הציור . A הנקודה מייצגת את סל הייצור היעיל, שבו ערך השוק של החיטה והנעליים המיוצרים במשק הוא מירבי . A‘ בחלק התחתון של הציור, נקודה מייצגת את רמת התוצר של תעסוקה מלאה . רמה זו מבטאת, A ביחידות של חיטה, את ערך השוק של סל הייצור היעיל בחלק הציור העליון . הגדלת היקף התשומות מביאה להרחבת עקומת התמורה, בקו מרוסק, בחלק העליון של הציור, ולהגדלת B‘ התוצר הפוטנציאלי של המשק אל הרמה בחלק הציור התחתון . כמו בפרק ,1 אנו מתרגמים אפוא את עקומת התמורה הדו מימדית לערך מספרי יחיד, ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ