פרק ראשון מושגי היסוד של המקרו-כלכלה

פרק ראשון 22 נדגים את משמעות ההגדרה באמצעות דוגמה פשוטה . נניח שבמדינת בנדורה מייצרים רק שני מוצרים : כיכרות לחם וזוגות נעליים, ושבמהלך שנת 2010 הופקו 2,000 כיכרות לחם ו 100 זוגות נעליים . לפי ההגדרה לעיל, התמ״ג של בנדורה בשנת 2010 ייאמד כסכום ערך הלחם וערך הנעליים שהופקו . את ערכו של כל מוצר אנו מודדים בעזרת מחיר השוק שלו, נקוב ביחידת המטבע המקובלת במדינה . כך, אם מחיר השוק של כיכר לחם בבנדורה באותה שנה היה 4 שקלים, ומחירו של זוג נעליים היה 60 שקלים, הרי שהתמ״ג השנתי של בנדורה בשנת 2010 היה 14,000 שקלים, כסכום ערך השוק של הלחם והנעליים שיוצרו באותה שנה : 14,000 שקלים = ) 100 זוגות נעליים ( × ) 60 ש' לזוג ( + ) 2,000 ככרות לחם ( × ) 4 ש' לכיכר ( . הגדרת התוצר כסכום ערכי השוק של המוצרים השונים, בהתאם למחירי השוק העומדים בפני הצרכנים במשק, משקפת רעיון עקרוני : את התוצר אנו רואים כמדד לרווחת הצרכנים שהופקה במשק במהלך שנה . כדי להבהיר פן אחד של רעיון זה, נניח לדוגמה שבבנדורה קיים מס קנייה של % 50 על נעליים, אך לא על לחם . מס הקנייה מתבטא בכך, שזוג נעליים עולה לצרכנים 60 שקלים, אך ייצורו ע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ