מבוא מהי מקרו-כלכלה?

מבוא 14 תפיסתו הבסיסית של קיינס הייתה שלא ניתן להבין את השפל הגדול במסגרת הגישה ה׳קלאסית׳ המעוגנת במיקרו כלכלה, שעל פיה מנגנון המחירים מבטיח 1 תמיד שיווי משקל בכל השווקים . כפי שנציג זאת בפרק הסיכום, מאז שפרסם קיינס את סיפרו והשתפרה הבנתנו את עקרונות המקרו כלכלה אכן הצטמצם מאוד היקפן של התנודות בפעילות הכלכלית המצרפית שאפיינו את כלכלת מדינות המערב עד אז . על אף שלא נעלמו משברים, כדוגמת אלה שפקדו ב 1998 את מדינות דרום מזרח אסיה, או זה שפקד את ארגנטינה ב ,2001 עקרונות המקרו כלכלה של ימינו מאפשרים לממשלות ולמוסדות בינלאומיים לצמצם את מידת הפצת המשברים מארץ לארץ ולצמצם את עומקם . אמונתם של הכלכלנים היא שבזכות שיפור הבנתנו את עקרונות המקרו כלכלה, משבר עולמי מתמשך וחריף כמו זה של השפל הגדול בשנות השלושים לא יחזור יותר . בין אם הם צודקים ובין אם לא, עקרונות המקרו כלכלה שבהם נעסוק בספר זה הם אלה שמנחים היום את המדיניות הכלכלית במרבית המדינות בעולם . כשם שכתב קיינס בעמוד האחרון בספרו : רעיונותיהם של כלכלנים ושל הוגי המחשבה הפוליטית, בין כשהם צודקים ובין כשהם טועים, חזקים יותר מאשר מקובל לחשוב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ