הקדמה

הקדמה 10 להצגת הדברים בסדר זה יש יתרונות חשובים . ראשית, במתכונת זו, הספר הוא המשך טבעי לספרים ביסודות המיקרו כלכלה, שבהם מודגש תפקיד המחירים כמביאים לשיווי משקל בשווקים השונים . שנית, היכרות עם המודל המקרו כלכלי הקלאסי מאפשרת להבין טוב הרבה יותר הן את תרומתו של המודל החלופי שהציע קיינס והן את מגבלותיו . גישה כזו מסייעת בין השאר למנוע את שיבוש האינטואיציה הבסיסית בכמה סוגיות יסוד . כוונתי היא לכך שהתעסקות יתרה במודל הקיינסיאני ) כמקובל בישראל בקורסי המבוא עד עתה ( טיפחה את האמונות המוטעות שחיסכון הוא דבר מה פגום המביא לאבטלה ופוגע בצמיחה כלכלית, או שאינפלציה אינה תופעה מוניטרית ביסודה ובאחריות הבנק המרכזי, אלא נובעת בעיקרה ממדיניות פיסקלית מרחיבה, ויכולה להתקיים אפילו בעולם ללא כסף . לאור השינוי המהותי במתכונתו של ספר זה מספרי המבוא לכלכלה המקובלים בישראל, ולאור רמתו, הספר יכול לשמש גם כספר לימוד לקורסים של שנה שנייה במקרו כלכלה, למי שלמדו מבוא למקרו כלכלה במתכונת הקיינסיאנית המקובלת . עם זאת, הוא נכתב גם עבור אלה שאין להם כל ידע מוקדם במקרו כלכלה . במהלך כתיבת הספר חשבתי בין השאר גם ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ