בְּצִלּו של בג"ץ זכויות אדם בבתי הדין הרבניים

המשפחה בישראל , באמצעות ההלכה . מכיוון שבית המשפט העליון רואה עצמו כמגן על זכויות האדם ומכיוון שהמעשה השיפוטי בכלל , ובדיני משפחה בפרט , נוגע כמעט תמיד בזכויות אדם , מחלוקת זו הופכת תדירה ומתמשכת . במאמר זה אתאר ואנתח את התמודדות בתי הדין הרבניים בפסיקתם עם הקטבים הללו כיצד רואים הם את המחלוקת הנזכרת ובעקבות כך את אפשרות שימור ערכי המשפחה היהודיים בתוך מציאות חברתית ומשפטית שהערכים המובילים בה הם חילוניים וליברליים . אציג שלוש גישות שונות של התמודדות בסוגיה זו באמצעות ניתוח פסקי דין של בתי הדין הרבניים , הדנים באופן ישיר ועקיף במעמדן של זכויות אדם שונות . זכויות אלו הן בין היתר הזכות לשוויון , הזכות להתגרש , הזכות לפרטיות , זכות הקניין והזכות לחופש התנועה . הן נדונות אל מול ערכי המשפחה כפי שהם באים לידי ביטוי בהלכה , לפי פרשנותם של בתי הדין הרבניים . הגישה הראשונה אשר בה אדון היא גישה של עימות . גישה זו מעמידה במוצהר תפיסת עולם החולקת על תפיסת העולם הליברלית ועל שיח הזכויות ומתחרה בהם , 4 אפשר שההבחנה המוצעת בין שלוש גישות שונות ( עימות , הכלה והפרדה ) בניואנסים שונים עשויה להיות אב טי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר