מדינת "כל קהילותיה"? הצעה לשינוי מערכת היחסים בין מדינת ישראל לקהילה החרדית

שי שטרן מבוא בחודש מרץ 2012 הורה בית המשפט העליון למשרד החינוך לגבש מתווה לעריכת מבחני מיצ " ב במוסדות החינוך המשתייכים למגזר החרדי . דרישה זו נועדה להבטיח את פעילותם של מנגנוני הפיקוח של משרד החינוך על יישומה של החובה לכלול את תכנית הליבה בכל מוסדות החינוך בישראל . הוראה זו של בית המשפט עוררה זעם והתנגדות בקהילה החרדית . כשנה לאחר פרסום ההוראה פרסמה מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל החלטות * אני מודה לאורי אהרונסון , חנוך דגן , צילי דגן , שחר ליפשיץ , אביטל מרגלית , ג ' וזף סינגר , איילת שחר , ידידיה שטרן , משואה שגיב , ארי איתן ומשתתפי התכנית לזכויות אדם ויהדות במכון הישראלי לדמוקרטיה על הערותיהם המועילות , אשר סייעו בידי בכתיבת המאמר . 1 בג " ץ 3613 / 10 המרכז לפלורליזם יהודי התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ ' משרד החינוך ( פורסם בנבו , . ( 22 . 3 . 2013 השוללות כל שינוי בתוכני הלימוד במוסדות החינוך הכפופים למרותה . ארבעה חודשים מאוחר יותר הודיע משרד החינוך על ביטול מבחני המיצ " ב בכל מוסדות החינוך בישראל . השתלשלות העניינים המתוארת לעיל איננה כרוניקה חריגה במערכת היחסים שמנהלת מדינת יש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר