לאומיות יהודית, ציונות ומקומה של ישראל במחשבה ובזהות היהודית האמריקאית על פי הרומן "איגוד השוטרים היידים" מאת מייקל שייבון

גתית לוי פז " אבל אם לא תרצו , כל מה שספרתי לכם הוא אגדה - וישאר אגדה " ( הרצל , אלטנוילנד , אחרית דבר , . ( 2008 מבוא במהלך המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים הפכה השאלה הלאומית לנדבך מרכזי בשיח הזהות היהודית . לכאורה אמורה הייתה ההצלחה הציונית בהקמת הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל להכריע באשר לטיבה של הזהות היהודית הלאומית , אולם למעשה , שאלות בסיסיות ומרכזיות בנוגע ל " בית " , למולדת ולזהות הלאומית נותרו פתוחות ואף חלוקות . * הספר נכתב במקור באנגלית : Michael Chabon , Th e Yiddish Policemen ’ s Union , New York : . Harper Collins , 2007 תורגם לעברית בידי משה רון - מייקל שייבון , איגוד השוטרים היידים , תל אביב : עם עובד , . 2007 לאי הכרעה זו שורשים היסטוריים הקשורים למתח פנים יהודי בין הארצי לרוחני ולטיבה של הזהות היהודית ככלל ( שביד , ; 155 , 145 : 1983 בויארין ובויארין , 97- : 1994 ; 100 רביצקי , ; 11 : 1999 בלפר , . ( 9 - 7 : 2004 כך , גם כיום מתקיימת מחלוקת פנים יהודית סביב שאלת מעמדו ותפיסתו של המרחב הישראלי . האם זהו מרחב קדוש או מרחב של חולין ? האם אפשר להכיר בשתי מידותיו אלה יח...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר