ערך החיים בין סמכות לאוטונומיה

עיון בסוגיה תלמודית איילת הופמן ליבזון מבוא שאלות של סמכות , אוטונומיה וכפייה מתעוררות בכל מערכת משפטית . כפי שציין חוקר המשפט רוברט קאבר : " פרשנות משפטית מתבצעת בשדה של כאב ומוות " . קאבר קשר בין האלימות האינהרנטית למשפט לבין מאפיינו המודרני של החוק כקשור בעבותות אל המדינה , אבל גם מערכות משפטיות שאינן קשורות בכוח הכפייה המדינתי נאלצות להתמודד עם בעיות של סמכות , אוטונומיה וכפייה . לעתים קרובות עוסקות מסורות משפט דתיות באינטנסיביות בהגבלת האוטונומיה של הפרט , בהרחיבן את כוחם של פוסקי החוק לכפות את נמעניהם לנהוג על פי חזונם המשפטי . העימות בין האוטונומיה של הפרט לבין כפיית חזונם של מעצבי החוק מגיע לשיאו כאשר הוא נוגע לגופו של האינדיווידואל . מאמר זה בוחן סוגיה מן התלמוד הבבלי העוסקת בבעיות של סמכות ואוטונומיה המתעוררות סביב פרשנות לחוויות כאב וחולי . הסוגיה שתעמוד במרכז הדיון עוסקת באיסור על אכילה ושתיה Robert Cover , “ Violence and the Word , " Yale Law Journal 95 ( 1986 ) : 1601 - 1629 , 1601 1 [ התרגום שלי ] . ביום הכיפורים ומתלבטת בשאלת מעמדו של חולה הנכנס לגדר סכנה עקב הצום , שהו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר