דבר העורכים

למדינת ישראל תעודת זהות כפולה : היא חברה במשפחת האומות הדמוקרטיות , שתרבותן ליברלית ומערבית , ובה בעת היא מדינה יחידה במינה , מדינת הלאום של העם היהודי . השפעתם של שני ההיבטים האלה - האוניברסלי והפרטיקולרי - ניכרת היטב במרחב הציבורי הישראלי על כל רבדיו : החברתי , החינוכי , התרבותי , התקשורתי , הפוליטי והמשפטי . כל אחד ממוקדי הזהות , בפני עצמו , הוא בעל כוח משיכה ויכולת שכנוע משמעותיים לרבים מאזרחי המדינה . לקיום האליפטי , בצלם של שני המוקדים , אקלים של שניות תרבותית , שהוא מאפיין היסוד של החיים הלאומיים של היהודים בדורנו . השניות שבין תרבות המערב לתרבות היהודית המסורתית באה לידי ביטוי , למשל , בהגדרתה החוקתית של המדינה כ " מדינה יהודית ודמוקרטית " . התקבלותה הרחבה של הגדרה זו בשיח הישראלי מלמדת שהיא קולעת לתחושות הרוב הגדול של אזרחי ישראל היהודים . לדידם , לריבונות הישראלית מחויבות כפולה לשני מוקדי הזהות . לשניות התרבותית פוטנציאל מורכב : יתרונה הוא שהיא מאפשרת גיוון של מקורות התרבות כך שפרטים וקהילות יכולים לבנות את זהותם מתוך הדיאלוג שבין שני המקורות . הגיוון גם עשוי להנביט צמיחה והת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר