בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 1

על יהדות , ריבונות וזכויות אדם גיליון 1 | דצמבר 2015 טבת תשע "ו עורכים חנוך דגן | שחר ליפשיץ | ידידיה צ ' שטרן  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר