תוכן:

הקדמה 5 פרק אי : הלשון העברית וספרותה החדשה 9 פרק ב ' : מקורות להרחבת ד ' ל ש ו ן 27 א ) מלות נעלמות ההוראה & ן המקרא 30 ב ) מלות מספרותנו בימייהביביים 35 ג ) מלות מלשונות שם 48 ד ) מלות מלשונות אירופה 54 העתק ( טראנםקריפציה ) עברי 60 ה ) מלות מחודשות 68 פרק גי : טהרת הלשון וצחצוח ה 82 נספח : פרק מתוך המהדורה הראשונה ( " שפת עבר — שפה וזית - , קראקא תרב " ו ) 111  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית