נספח

פרק מתוך המהדורה הראשונה ( " שפת עבר — שפה חיה " - קראקא תרנ " ו ) 1 ? השפה העברית וספרותה החדשה גם האיש שאיבנו עלול להתלהב על בקלה , אם רק יתבונז בשום לב אל התנועה הכבירה בשוק הספרות העברית - אל אותות החיים המטבעים בכל הספרים החדשים אשר יצאו בשבים האחרונות - יכיר ויורה - כי ימינו אלה רבי התכונה ורבי התוצאות הם לשפת עבר - לשפתנו הלאמית , אשר רתקה את בני עמנו במשך שבות מאות הרבה בכבלי זהב . אמבם מפעלים כבירים לא ראינו בימינו אלה בחיים אףי לא בספרות ; התנועה הלאמית לא חוללה נפלאות ונוראות - חברות " שפה ברורה" לא יבלו עמוד - גדולים לא קמו בימים האחרונים % ובכל זאת לא נוכל לבלי הודות . כי הרעיון הלאמי קרב עצם אל עצם ויסח רוח חיים בעצמות יבשות הרבה - חברות " שפה ברורה " הפיצו דעה תרשה , אשר סוף סוף עוד הנסיונות לגשמה בפעל לא כלו ולא תמו . ומלבד זאת הועילו " הדוברים " הרבה מאד - בראותם ובהרארתם על פי הנסיון-עד כמה קשה לבטא את רעיונותינו בשפת כתבייהקדש , לו גם נוסיף עליה מלים רבות שהשתמשו בהן חכמינו בכל דור ודור ? ובכן האנשים האלה הם הם שהסבו בהתעוררות חכמינו וסופריבו לחדש מלים בסדר ובשמה או...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית