ה. מלות מחודשות

כשאני בא לדבר על מלות מחודשלר ! או חדשות מעיקרן אני מוכרח לחזור ולשוב אל דעותיו של זאב יעבץ , שהעסיקו אותבר כשעסקנו במלות חיוניות , שהן מצויות במקרא , מאחר שאין ברצוני להאריך בזה אביא בקיצור את דבריו של יעכץ ומה שאפשר להשיג עליהם , יעבץ יעץ לנו להיזהר ביותר כשאנו באים ללוויש מלים , שהרי על -ידי החידושים תהא לשוננו נעשית אי טבעית , ואם כן תתנזק הרבה . Wenn wir die keitgLebendi unserer pracheS erhalten und vermehren wollen , mussed Auffindung a \ 3 die Hauptaufgbae unaerer Sprachforscher , Erfindung " ) aber bios ais geduidtten Nothbeheii ansehen - אם נרצה לשמור על חיוניותה של לשוננו ולהרבות חיוניות זו , חייבים אבו לחשוב & ת ההתשפה לתפקיד העיקרי של חוקריי - לשובנו ואת החידוש רק לעזר נסןל בשעת - הדחק " ) . כך הוא אופר ביתר בירור במאמרו הגרמני , 107 שהמחדשים זקוקים לזהירות יתרה — בזה אמנם אץ להטיל ספק . כל היודע , כמה קלקלו מלותיהחכמה " ( " mots savants } את " רוחה של הלשון הצרפתית , 10 a יודה בהחלט . שקלקלה כזו אפשרית היא בעברית יותר ויותר . אולם יעבץ אינו שם לב , שבהחשפת - המלים אפשרי ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית