ד. מלות מלשונות-אירופה

כבר העירותי , שכל הלשונות האירופיות , אף העשירות שבהן , קיבלו ומקבלות המון מלות םלשובות יוון ורומי , ובייחוד מונחים מלאכותיים , שכל חכמה ומדע מקצועיים זקוקים להם . שהרי מלות שאולות כאלו סס & בות על - פי הסכמת כל החכמים מושגים נכונים , שכוללים בתוכם לפעמים מאמרים שלמים , ולפעמים אין באפשרותו של אדם להביע כדברים ברורים בלשוןימולדתו את כל דקות-המושג ועומקו , כמו שמןעת אותו מלה יוו : ית או רומית אחת , שנתקבלה לצורך זה בקביעות על - ' ידי תכמי - המקצוע או על - ידי םופרימ מובהקים . למשל : כמה שבתאמץ ונתעםל לתרגם את המלה 0 ^ 1 ו 3 ^ 0 ז 1 ( תרבותהיא " קולטורה '') לא יעלה בידינו לסמן את מושגה בדיוק ובכיוון גמור . סיבת - הרבר , שאך משתי הלשונות המתות בקבעו מלות לצורך המונחים המדעיים , היא מפני שאין כמעט חכמה אירופית אחת , שיסודה לא הונחה בלשונות יוון ורומי . הדמיון הנפלא והכשרון הגדול לא רק להסתכל במציאות ולהקיף את העצמים , אלא אף לחקור ולהכליל אותם , דמיון וכשרון , שבפלו לנחלה לבבי - יוון ושהם השאירו לנחלה לבני - רומי , נתגלו עוד בימי - קדם בספריהם של חכמי - ירון הגדולים , שהניחו את היסוד לכל ח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית