א. מלות נעלמות־ההוראה מן המקרא

סופר אחד ; צא ב " השתר * & והעיר , שצריך לחדש מלית כדי להרחיב את הלשון העברית , שהרי " אם יקום בקדקד הכותב רעיון או מושג , אשר אץ לו ?< עיץ 1 - השחר ' 27 ג 1 X 1 ' י - 1 276 מלה בכל גבול - ' שפתנו , הלא נאלץ לנטות ולטוב , הרעיונות הראשונים יפלו , ויבחר באחרים , אשר ימצא להם שמות ומלים , אבל בזאת יחטיא מטרת מגמתו ' . 9 על , זה השיב סמולנסקיץ 0 ז , ש בתחלה עלינו לשום לב לכתבי - הקודש לדלות " מהים הזה פנינים , אשר לא ראתה אותם עין עד כה , כי אמנם יש ויש מלים הרבה בכה '' ק , אשר « יש לא שם אליהן לבו והנה תהיינה כאבני - זזך . 11 ואמנם , גם בדבריו אלת הראה םמרלנסקין את מבטו החד וכשרונו הנפלא לשפוט בהבנה יתרה על כל עניין . במקרא נמצאות כחמש מאות מלות , שהוראותיהן איבן ידועות להמון לומדי - התנ " ך , לאף הפילולוגים בחלקו על הוראותיהן , גררבן הן מלות מצויות רק פעם אחת בכתבי - הקודש , ועל - כן קשה לדעת את פירושן , אבל לאחר חקירה מעמקת והתבוננות יתדה אל ^ קומם בכתבי - הקורש ולאחר השו ; ה לשאר הלשונות של בני - שם אפשר לדעת את הוראותיהן בבירור , ואילו היו חוקרים סופרינו את הוראותיהן של המלות הללו וה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית